Communicatie naar uw leden is van het grootste belang. Duidelijke uitgangspunten zijn noodzakelijk om uw communicatie te optimaliseren. Zeker voor persoonlijke communicatie. One on One helpt met het ontwikkelen, bouwen en uitbouwen van uw communicatie. Wij bieden u een totaal concept. De vraag: waar halen wij een beter rendement in geld en tijd, meer overzicht, coördinatie en veiligheid voor u, dat is ons uitgangspunt.Efficiëntere en effectievere verenigingscommunicatie?

Heeft u onvoldoende leden? Hoe pakt u dit aan? Welke rol kan communicatie daarbij spelen?

Als vereniging moet u de leden informeren en andersom. De commissies binnen de vereniging moeten elkaar op de hoogte brengen en op de hoogte houden. Uw communicatie moet ook in het teken staan van clubbinding. Daarnaast is er het contact met externe partijen, zoals bijvoorbeeld de sportbond en sponsors. Een aantal vragen en uitdaging voor u als vereniging zijn dan aan de orde:

Hoe bespaart u geld voor de vereniging? Kan het goedkoper en tegelijkertijd beter?

Hoe maakt u meer tijd vrij voor de vrijwilligers, zodat hun taak gemakkelijker en aantrekkelijker wordt? Wellicht kunnen ze de tijd die u ze bespaart in andere verenigingsactiviteiten stoppen.

Een ander probleem met administratie, facturatie en communicatie is het veiligstellen van cruciale informatie. Maakt u regelmatig een back-up van alle verenigingsinformatie? Wat als een vrijwilliger wegvalt, of erger, wat als de computer crasht van de vrijwilliger met allerlei essentiele clubinformatie?
Kan de coördinatie beter tussen de verschillende commissies, bijvoorbeeld bij het aanmelden van een nieuw lid en de facturatie door de penningmeester? En, werkt iedereen met dezelfde data? Kan uw overzicht beter?
Uw sponsors vragen aandacht. Hoe gaat u daarmee om. Wellicht heeft u behoefte aan meer sponsoring ....

Wie bieden u een totaal concept

Met onze kennis van en ervaring met communicatie in het algemene en binnen het verenigingswezen in het bijzonder, onze communicatieproducten (print en website) en onze samenwerking met leveranciers van internetbased Leden Management Informatie Systemen hebben wij een TOTAAL CONCEPT ontworpen. Op deze manier kunnen wij het rendement en de veiligheid van uw verenigingscommunicatie optimaliseren. Van plan tot uitvoering.

Meer weten? Neem contact op of vul het (aan)vraagformulier in

Ga naar onze contact gegevens of het (aan)vraagformulier.