Wij hebben ons gespecialiseerd in de relatie business en sport. Met 1., onze kennis van en ervaring in het bedrijfsleven en 2. in de sport en zelfs topsport, kunnen we zeer tekenende vergelijkingen trekken. Een lezing met sportvoorbeelden en verbeeldingen geven uw business evenement of sport evenement meerwaarde.

 

 

Naar een optimale presentatie: inzichten en leren vanuit de sport

Een sportsituatie leent zich bij uitstek om vergelijkingen te trekken met de werksituatie: strategie maken, teambelang, scoren etc.. Wij sluiten aan op uw thema van de dag.
Sport geeft de mogelijkheid om sprekende voorbeelden te gebruiken. We combineren entertainment met het geven inzichten. De clinics en lezingen kunnen worden gebruikt als (onderdeel van) een Sport en/of Business event, voor klanten, potentiële klanten, medewerkers of te werven collega's.
 
Wellicht wilt u meer de nadruk leggen op leren dan op bedrukken. Heeft u wel eens nagedacht over de mentale aspecten die een rol spelen bij het leveren van een prestatie in uw werk? In de topsport moet men hiermee aan de slag en geeft unieke handvatten om u inzichten te geven. Hiermee kunt u uw voordeel doen, in de werksituatie en zelfs privé.

De clinics en lezingen worden gegeven door Rob Vos (cricket - exNLelftal - bewegingswetenschappen-psychologie - MBA - marketing - ondernemer), die zijn kennis van en ervaring met topsport én bedrijfsvoering voor u combineert. Hij wordt geassisteert door een sporttopper of topsporter in de sport die u verkiest.


Leren door ervaren: doe een Mental Performance clinic

Aanhoren is één, ervaren spreekt nog meer. Heeft u interesse in de invloed van de mentale aspecten die een rol spelen binnen uw werk of uw bedrijf dan is een clinic ook mogelijk. Doe een mental performance clinic. Deze clinics worden gegeven in een tennis-, golf- of cricketsetting.
Rob Vos (ex-cricketinternational) leidt deze clinics en geeft zelf de cricketclinic. In de tennissetting werkt hij samen met Michiel Schapers (tennis - ex nr. 25 van de wereld) of met Eric Kruijning (golfprofessional - clubcoach Joost Luiten - bestuurslid PGA Holland) voor de golfers onder u. Andere professionals (zakelijk en/of sportief) worden ingezet afhankelijk van de situatie en de wensen van u als klant.

Meer weten? Neem contact op of vul het (aan)vraagformulier in

Ga naar onze contact gegevens of het (aan)vraagformulier.