One on One begeleidt bedrijven en instellingen op uiteenlopende manieren bij het beantwoorden van de vraag hoe effectieviteits-, efficiency- en kostenvoordelen kunnen worden behaald met betrekking tot externe communicatie. De bedrijfs- en marketingstrategie met het (persoonlijke) merk zijn daarbij de uitgangspunten, zodat een optimale communicatie met de klant kan worden bepaald.


Weet u waar de pijn- en/of verbeterpunten liggen?

Om een goed idee te krijgen van uw huidige communicatie hebben we een communicatiescan ontwikkeld. Hiermee kunnen we in korte tijd de punten boven water krijgen die goed zijn of aandacht verdienen. Communicatie naar klanten en relaties wordt vaak benaderd vanuit een 'hoe vergroot ik mijn winst/omzet' perspectief. Heeft u weleens met aandacht de invalshoek 'hoe kan ik tijd, geld en moeite besparen' bekeken? One on One neemt beiden mee.

Naar een gefundeerde strategie

Met de communicatiescan in de hand beoordelen we of we voldoende informatie hebben. Mocht dit niet zo zijn verzamelen we aanvullende informatie. Op basis van de informatie en de analyse ervan, zijn we in staat een gefundeerd advies uit te brengen. 

In het advies zal worden aangegeven of de bedrijfs-, merk- en/of productuitgangspunten duidelijk genoeg zijn, ook qua visuele vertaling in een logo en (huis)stijl, om de communicatie gericht vorm te geven. De uitgangspunten worden gebruikt om keuzes te maken hoe we de klanten gaan 'managen'.
In het algehele communicatie strategie wordt ook de rol van persoonlijke communicatie gespecificeerd. Mochten er aanvullende gegevens van (potentiele) klanten noodzakelijk zijn voor de 1-op-1 communicatie verzorgen wij die ook. Zodoende wordt een optimale gerichte en persoonlijkere benadering mogelijk met meer resultaat.

Met de klant en het specifieke product voor die klant voor ogen maken we keuzes voor de communicatiemiddelen die de meeste efficientie en effectiviteit opleveren.

Meer weten? Neem contact op of vul het (aan)vraagformulier in

Ga naar onze contact gegevens of het (aan)vraagformulier.

Klantcommunicatie in detail


 Strategie
CommunicatieScan
Gegevensverzameling & Analyse
Advies
Keuze communicatiemiddelen

 Concept & Ontwerp
Ontwikkeling van de aanpak
Ontwerp en realisatie

 Middelen
Logo
Bedrijfsstijl
Offline: Print
Online: WebsitesSpecialisatie


 1 op 1 communicatie